لیست قیمت پیکسل فلزی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پیکسل فلزی استاندارد یک رو عادی ۱ عددی ۱۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش