لیست قیمت نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت نایلکس نایلون دسته بندی ( بغل کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت نایلکس دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات